Model for distribueret digital bevaring

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Model for distribueret digital bevaring
  Forskningsprojektet er en del af et større internationalt forskningsarbejde, som har haft som målsætning at tilføre digital bevaring en reference model for distribueret digital bevaring, som kan blive et supplement til den kendte og meget anvendte Open Archival Information System (OAIS) reference model. Projektet er sket i regi
  Det nationale bitmagasin i Danmark (og netarkivet) er eksempler på systemer, som grundlæggende er baseret på distribuerede systemer til digital bevaring. Som det kan ses i vedlagte invitation, så spænder forskningsprojektet over andre tilsvarende kendte systemer (f.eks. LOCKSS).
  Projektet har tilvejebragt en version 1.0 af en referenceramme baseret på interview med personer fra kendte systemer til distribueret digital bevaring, litteratur, og tidligere arbejde med modeller. Referencerammen er unik i at den adresserer distributionsaspekter, og den kan støtte i opbygning, udvælgelse, brug og auditering af distribuerede systemer. Referenceramme har terminologi, roller og ansvar, modeller og auditeringsmetoder som hovedelementer, som vil blive lagt til offentligt review i 2014.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/05/201231/12/2013