Middelalderens Måltider

Project: Research

Project Details

Description

Middelalderens Måltider er et tværfagligt forskningsprojekt, der på grundlag af arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser har til formål at belyse fortidens spiste måltider. Traditionelt er vores viden om de tilgængelige fødevareressourcer baseret på det arkæologiske genstandsmateriale, som er anvendt til produktion og forarbejdning af fødevarer. Primært forkullede kornfund, samt landbrugsredskaber. Men selve kostsammensætningen og de anvendte fødevarer i det enkelte måltid mangler vi helt grundlæggende viden om. Gennem tværvidenskabelige analyser af de direkte efterladenskaber af måltidet, bevaret i latriner, vil projektet fokusere på at belyse følgende spørgsmål:
• Hvilke fødevarer indgik i måltiderne?
• Findes der tidsmæssige og regionale variationer i kostsammensætningen?
• Hvornår introduceres de forskellige eksotiske fødevarer?
• Hvilke krydderier blev der anvendt i maden?
• Findes der spor efter lægeplanter og hvilke sygdomsbillede indikerer de?
Til projektet er der udvalgt 11 latriner, som vil være egnet til at belyse disse spørgsmål. Prøverne er udvalgt så de tidsmæssigt dækker perioden fra vikingetiden til renæssancen. En sådan komparativ undersøgelse vil være den første af sin art både i Danmark og internationalt og resultaterne forventes at tilvejebringe helt ny viden indenfor arkæologiske områder som kost og ernæring, sygdomme og folkemedicin, import og handelsforbindelser.
StatusFinished
Effective start/end date02/01/201730/09/2018