Menneskets tilpasning til klimaforandringer i senpalæolitikum. Belyst ved analyser af udgravede bopladser

Project: Research

Project Details

Description

 
I senglacial tid gennemgår landskabet dramatiske forandringer. Disse forandringer satte høje krav til menneskets evne til at tilpasse sig. Traditionelt er der en tendens til at Brommekulturens pladser, der var beboet i varmetiden Allerød, og Ahrensburgkulturens, der henføres til kuldeperioden Yngre Dryas, er indrettet forskelligt, og varierer hvad angår topografisk placering.
Projektet har til formål at undersøge hvordan disse forskelle kommer til udtryk
StatusFinished
Effective start/end date01/09/200901/03/2010