Materielle spor efter rituelle handlinger i ældre jernalderkontekster - hovedsageligt i gruber fra før-romersk jernalder

Project: Research

Project Details

Description

Projektet ønsker at belyse rituelle aspekter af livet på den tidlige jernalders bopladser. Ved en kontekstuel gennemgang af fundmateriale og udgravningsdata, som fortrinsvis afspejler hverdagsaktiviteter, vil projektet udforske de forskellige former for ritualisering, som er integreret i hverdagslivet. De mange fundrige gruber fra denne periode udgør et stærkt arkiv over adfærd, hvis gentagne strukturer afspejler dele af de kulturelle strategier og normer, der prægede disse menneskers liv.
Short titlerituelle gruber
StatusFinished
Effective start/end date01/10/202015/04/2021