Manet og Goya. Grafik

Project: Research

Project Details

Description

Kobberstiksamlingen har en omfattende bestand af grafiske værker af Francisco Goya, ligesom Édouard Manets grafiske produktion er fyldigt repræsenteret. Undersøgelsen tager sigte på at beskrive forholdet mellem de to kunstneres respektive grafiske produktion, idet betoningen af Manets interesse for tidligere spansk kunst er aktualiseret af nyere forskning og udstillingsvirksomhed (New York/Paris 2003). Projektet udmønter sig i en udstilling i efteråret 2014 og vil ligeledes kunne kvalificere præcist begrundede nyerhvervelser inden for Manets grafiske værk til Kobberstiksamlingen.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201331/08/2014