Maletekniske og materialetekniske undersøgelser af værker i Malerisamlingen tilskrevet Tizian

Project: Research

Project Details

Description

I Statens Museum for Kunsts samling er et lille antal malerier relateret til Tizian, enten som tilskrivning, kopi eller ikke nærmere angivet tilknytning. En undersøgelse af værkernes maletekniske og materialemæssige beskaffenhed vil kunne bidrage til en nærmere afklaring af deres individuelle tilhørsforhold. Tizian er en af de kunstnere, hvis teknik er velundersøgt og -dokumenteret, hvilket betyder, at der er et solidt internationalt referencemateriale.
Undersøgelsesteknikkerne, der har været anvendt er røntgenundersøgelse, dendrokronologi, infrarød reflektografi og farvesnitsundersøgelse.
Finansiering/Tidsforbrug: 4 måneder indenfor normal arbejdstid
StatusFinished
Effective start/end date02/02/200922/11/2012