Landbrug og landskab – SMKs landskabsmalerier i et klimakritisk nu

Project: Research

Project Details

Description

Forskningsprojektet er støttet af Ny Carlsbergfondet og ser på, hvordan landskabsmaleriet kan få ny betydning i en tid, hvor menneskeskabte klimaændringer og en truet biodiversitet kalder på en revurdering af den måde, vi forstår naturen og landskabet på. Klimakrisens tænkere opfordrer til et brud med de sidste 100 års forståelse af, at landskabet bliver til for betragterens blik. I stedet bør vi opfatte landskabet som en kollektiv præstation, hvor naturen bliver til i et samarbejde på tværs af arter, materialiteter og tider med det formål at opretholde liv. Projektet reflekterer over den naturforvaltning, der har været med til at skabe kriserne, og peger på de alternative knopskud i 1800-tallets natursyn, der kunne have ført os i andre retninger.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202331/12/2023