Kvinders arbejde og erhverv i 1800-tallets Danmark

Project: Research

Project Details

Description

Jeg beskæftiger mig med kvinders arbejde og erhverv i 1800-tallets Danmark i min ph.d.-afhandling. Heri er formålet at undersøge og kortlægge de danske kvinders arbejde ud fra en analyse af de danske folketællinger fra 1834-1901. Min undersøgelse søger at inkludere det lønnede såvel som det ulønnede arbejde. Projektet er delt op i tre undersøgelser:

- En undersøgelse af kategorier og begreber anvendt ved optællingen og registreringen af kvinders arbejde i folketællingerne og statistikkerne fra samtiden

- En kortlægning af de danske kvinders arbejde og erhverv i folketællingerne fra 1834-1901

- En livsforløbs analyse af arbejdet hos en udvalgt gruppe af danske kvinder i 1800-tallet
StatusNot started