Kunstnere uden stemmeret. Flere kvindelige kunstnere i Skagens Kunstmuseers samling

Project: Research

Project Details

Description

De kvindelige kunstneres pionertid lå op mod året, hvor kvinder fik stemmeret. Det falder sammen med den periode skagensmalerne agerede i. Forskningsprojektet skal derfor afdække, om det er muligt at indsamle værker i en mere ligelig fordeling af mandlige og kvindelige kunstnere til Skagens Kunstmuseers samling, på trods af, at museet har et indsamlingsområde i en periode, hvor halvdelen af befolkningen ikke havde stemmeret, og dermed ikke havde lige muligheder.
I perioden 2018-2022 lå fordelingen af indkøbte værker på Skagens Kunstmuseer på 83 procent mandlige og 17 procent kvindelige kunstnere.
Skagensmalerne tegner sig for en vigtig andel af danske og enkelte internationale kunstnere i det moderne gennembrud. Projektet vil bidrage til at bringe ny erkendelser om oversete kunstnere i de kvindelige kunstneres pionertid, hvilket på sigt vil udbredes i Danmark og andre lande via udlån fra museets samling og via udstillings- og forskningssamarbejder.
Short titleKunstnere uden stemmeret.
StatusNot started
Effective start/end date11/08/202415/12/2024