Kunst og videnskab i guldalderen

Project: Research

Project Details

Description

Projektet undersøger interaktionen mellem billedkunsten og naturvidenskaben i den danske guldalder. Inden for videnskaben blev der i første halvdel af 1800-tallet lagt ny vægt på, at naturen var dynamisk. Forskere som J.F. Schouw, J.G. Forchhammer og H.C. Ørsted var således optaget af, hvordan planter, dyr og landskaber havde forandret sig over tid og varierede geografisk.
Projekt undersøger om udviklingen af en realisme i kunsten er relateret til denne udvikling indenfor naturvidenskaben. Det er projektets tese, at malere som C.W. Eckersberg, Frederik Sødring, Louis Gurlitt, P.C. Skovgaard og Johan Th. Lundbye interagerede med tidens naturvidenskab, og at deres værker kan ses i sammenhæng med undersøgelserne af den dynamiske natur.
Projektet er et post doc projekt finansieret af Carlsbergfondet.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201328/02/2015