Kortlagt fra øst: Sovjetisk kortlægning af Danmark under den Kolde Krig

Project: Research

Project Details

Description

I 1970’erne og 1980’erne trykte den sovjetiske generalstab en række hemmelige kort over Danmark. Kortene var en del af et verdensomspændende sovjetisk militært kortlægningsprogram, som først blev kendt uden for USSR efter afslutningen af den Kolde Krig. I 1990’erne indsamlede Det Kgl. Bibliotek en stor del af de sovjetiske kort over Danmark. Men hvordan skal vi i dag forstå og fortolke de russiske kort, udarbejdet på højdepunktet af den Kolde Krig? Var kortene blot sovjetiske kopier af danske kort, eller var der tale om en særlig kortlægning af informationer om det danske territorium og landets vitale militære og civile infrastruktur? Den sparsomme internationale forskning, som
findes om det sovjetiske kortlægningsprogram indikerer, at de sovjetiske kort faktisk indeholder en hel del informationer, som kun kan stamme fra observationer på jorden eller fra luft- eller satellitfotos. I Danmark har vi en unik mulighed for at undersøge den sovjetiske kortlægningspraksis, idet der findes
righoldige digitale samlinger af historiske flyfotos og kort, som gør det muligt at
undersøge geografiske informationers ophav.
Dette projekt undersøger historien bag den sovjetiske kortlægning af Danmark med udgangspunkt i Det Kgl. Biblioteks samling. Derved søger projektet at tilvejebringe ny viden om et ukendt, men vigtigt aspekt af dansk kartografihistorie, samt om den Kolde Krigs kulturhistorie. Samtidig bidrager projektet til udvikling af digitale metoder inden for det kartografihistoriske felt.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201831/12/2018

Funding

  • Kulturministeriets Forskningspulje : €28,907.49