Kommunikation, kulturmøde og kulturel identitet- tingenes rejse i Skandinaviens vikingetid

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Formålet med projektet er at analysere den kontakt, der har været mellem Skandinavien og det engelsk/irske område samt det europæiske kontinent i vikingetiden (750-1050 e.Kr.). Det sker ved at analysere og dokumentere de genstande, der er produceret i de engelsk/irske og kontinentale områder, men som siden hen findes i Skandinavien.
  Forekomsten af disse "fremmede" genstande afslører de parter, der har været i kontakt samt nogle af de ressourcer, der er blevet udvekslet. Afhængigt af hvilke genstandstyper det drejer sig om, samt i hvilke kontekster de findes, kan det afdækkes, om de forskellige kontakter var konfliktprægede eller ej. Eksempelvis kan forekomsten af irske fragmenter af kirkeinventar på en vikingetids boplads afspejle de kontakttyper, der formentlig var konfliktprægede. Modtagelsen eller afvisning af forskellige genstandstyper repræsenterer bevidste valg, der kunne skyldes f.eks. ideologi eller økonomi.
  Nogle typer genstande, eksempelvis en stor del af de kontinentale, efterlignes af de skandinaviske håndværkere, mens andre ødelægges og omsmeltes. Disse handlinger afslører hvilket formsprog man foretrak, og hvilke "fremmede" sociale grupper man tilstræbte at efterligne. Således giver det arkæologiske materiale en mulighed for at tolke og forklare forekomsten af udenlandske genstande i Skandinavien samt mulighed for at afdække den kontakt, der har været, ligesom det giver et enestående indblik i vikingernes tankegang og forestillingsverden. Forekomsten af de "fremmede" genstande er et resultat af bevidste valg.
  Hovedvejleder: Henriette Lyngstrøm, Københavns Universitet, SAXO-Instituttet, Forhistorisk arkæologi
  Medvejledere: Lars Jørgensen, Nationalmuseet, Forsknings- og Formidlingsafdelingen & Mats Roslund, Lunds Universitet, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Historisk Arkeologi
  Forskerskole: Dansk Arkæologisk Forskerskole
  StatusFinished
  Effective start/end date01/07/200812/09/2012

  Funding