KNV01509

Project: Research

Project Details

Description

Bygherrebetalt forundersøgelse

Key findings

Forud for etablering af transformatorstation og vejareal foretog Museum Sydøstdanmark en større forundersøgelse af 3,25 ha blokareal for bygherre Nexel. Der fremkom spredte spor efter oldtidsbebyggelse i perferierne af undersøgelsesområdet. Mod nordøst blev der erkendt spor efter to huse i form af to sæt tagbærende stolpesæt i hver sit hus, som antageligt fortsætter ud for undersøgelsesarealet mod øst. Mod sydøst blev der erkendt et hus med tilhørende aktivitet. Et område på 2300 m2 mod sydøst indstilles til en egentlig arkæologisk undersøgelse. Resten blev udgravet indenfor forundersøgelsens rammer. Der blev yderligere taget jordprøver fra det nordlige område med henblik på videre analyse, da området nord for formentlig skal anvendes af en anden bygherre (Energinet)
Short titleLangesnave, Freerslev
StatusActive
Effective start/end date18/03/2024 → …