Klimaet i Ministeriet: Udviklingen af klimapolitik hos danske myndigheder ca. 1972-2002

Project: Research

Project Details

Description

Den internationale forskning i klimapolitikkens historie favner bredt, men har et særligt fokus på forholdet mellem videnskab og politik. Til sammenligning har den danske forskning primært belyst udviklingen af den nationale klimapolitik fra to vinkler. Dels via undersøgelser af partipolitik med udgangspunkt i arbejdet i Folketinget og den deraf følgende lovgivning, dels via undersøgelser af den offentlige debat om emnet, sådan som den udspillede sig i pressen. Derimod er der ikke foretaget undersøgelser af, hvordan klimapolitikken blev udviklet ”nede i maskinrummet”, dvs. i de relevante myndigheders interaktion med forskellige aktører, interesser og grupper. Derfor undersøger dette projekt med inspiration fra den internationale forskning, hvordan klimaspørgsmålet blev opfattet, behandlet og forhandlet i Miljøministeriet og relaterede myndigheder i perioden ca. 1971-2002.
StatusActive
Effective start/end date01/01/202331/12/2025