Klimaændringer og køkkenmøddinger - når permafrosten forsvinder

Project: Research

Project Details

Description

Køkkenmøddingen ved Qajaa på sydsiden af Ilulissat isfjord i Vestgrønland undersøges, for at se hvordan klimaændringer påvirker bevaringsforholdene for arkæologiske pladser.  I projektet studeres både  kemisk og biologisk nedbrydning af pladsens organiske materiale, og den fysiske erosion fra havet. Nedbrydningen er afhængig af temperaturen, og forskningsprojektet forsøger at modellere nedbrydningshastigheden i fortiden, i dag og fremover samt eventuelle behov for afbødende tiltag.
I 2012 er pladsen besøgt for at dokumentere tilstand og hente data fra automatisk overvågningsudstyr.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200931/12/2013

Funding

  • Augustinus Fonden