Joakim Skovgaards altertavle ”Den store nadver”, 1901.

Project: Research

Project Details

Description

I forlængelse af restaureringen af Joakim Skovgaards store altertavle i Klaksvik på Færøerne er der taget initiativ til at udgive en publikation, der såvel dokumenterer restaureringen som præsenterer en række af de kunst- og kulturhistoriske kontekster, værket kan indskrives i. Nærværende undersøgelse sigter mod at tilvejebringe den nødvendige viden om værkets genese, betydning for Skovgaard og placeringen i hans oeuvre med henblik på at kunne skrive en værkmonografisk artikel.
Projektperiode: 2013-14
Øvrige deltagere: Ingen
Finansiering/tidsforbrug: to måneder uden for normal arbejdstid.
Formidling: Artikel til publikation, planlagt udgivelse 2014.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201331/03/2014