Project Details

Description

Ræsonneret katalog over samtlige tegninger i KKS af kunstnere der virkede i det venetianske område fra c. 1450 til den venetianske republiks fald i 1797. Kataloget omfatter ca. 225 blade, størstedelen er ikke publiceret tidligere og har henligget under betegnelsen anonyme og uden ikonografisk bestemmelse. Der er således tale om helt ny viden. Udover en indgående tekst i hvilken hver enkelt tegnings kunstner, datering, ikonografi og proveniens er undersøgt og diskuteret omfatter kataloget to essays: én hvor KKS samling placeres i den generelle udvikling af den venetianske tegneskole og én hvor der redegøres for hvor samlingen kommer fra og hvordan tegningerne er endt i KKS. Det første kaster nyt lys over venetiansk tegnekunsts stilistiske og materielle udvikling i almindelighed den sidste bringer overraskende nyt om dansk samler- og smagshistorie. Herudover indeholder kataloget en række konkordanser, registre og en omfattende bibliografi. Udgivelsen er med bidrag af Matthias Wivel. Samarbejdspartnere er desuden bl.a. Bevaringsafdelingen, SMK.
Finansiering: intern (Resultatkontrakt, senere rammeaftalemidler)
Formidling: Foredrag på kongresser afholdt i Rom, Firenze og Cambridge. Bog i serien af ræsonnerede kataloger over KKS udenlandske tegninger.
Forventet tidsforbrug er 5 år
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200731/05/2018