Istidens Rensdyrjægere

Project: Research

Project Details

Description

Senistiden (12.700-9.700 f.kr) er den periode, hvor det moderne menneske for første gang satte fod på det nuværende danske område. I alt fire kulturperioder er repræsenteret i denne mere end 3000 år lange periode. I de seneste 10-15 år er vores viden øget markant om kulturernes udbredelse og ikke mindst om det naturmiljø, som satte rammerne for deres eksistens. Et tilbagevendende problem er dog manglen på dateringer af genstande tilvirket eller bearbejdet af mennesker. Vi har således kun ganske få dateringer fra denne periode, og hver ny datering har potentiale til kaste et helt nyt lys på perioden. Til de danske museer er der igennem de sidste 150 år indleveret bearbejdede rensdyrgevir og –knogler fra omkring 30 lokaliteter, som med største sandsynlighed tilhører den Senglaciale og tidlig Holocæne periode. Størstedelen af disse fund er ikke 14C-dateret. Materialet af rensdyrgevir og –knogler er på den ene side unikt og på den anden side er dets forskningsmæssige potentiale stort set uudnyttet. Nærværende projekt har til formål: 1) at undersøge den teknik, der er anvendt ved bearbejdningen af gevir- og knoglematerialet, for om muligt, at henføre specifikke teknikker til specifikke kulturperioder, 2) at belyse hvorvidt jagten på rensdyr varierer tidsmæssigt og geografisk i løbet af senistiden og 3) at belyse hvorvidt dateringerne grupperer sig tidsmæssigt set i forhold til vegetationsudviklingen.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201901/07/2021