Hjem og familie. Kontinuitet og nybrud inden for det 20. århundredes boligkultur

Project: Research

Project Details

Description

Undersøgelsens mål har været en samlet fremstilling af det 20. århundredes boligkultur med særlig vægt på kontinuitet og nybrud gennem det lange perspektiv. Undersøgelsen beskæftiger sig med boligens indretning og brug i forskellige perioder og sociale miljøer/livsstilsgrupper med udvalgte eksempler på boligpraksis og familieliv. Der arbejdes ud fra et etnologisk helhedssyn, hvor ikke blot boligen og dens indretning, men den samlede levemåde indgår i beskrivelsen. Der tages udgangspunkt i borgerskabets idealer og forestillinger om det gode liv og den korrekte boligform ved århundredets begyndelse for at se hvornår og i hvilket omfang, der sker ændringer, samt hvorvidt disse idealer har haft indflydelse på andre gruppers boligforhold og levevis.
Bogen er antaget af et forlag, og der søges pt. om støtte til udgivelsen.
Præsentation: Videnskabelig monografi
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200417/04/2009

Funding