Historiske fartøjer - vedanatomi/dendrokronologi

Project: Research

Project Details

Description

Nationalmuseet og Svalbard Museum arrangerede en workshop 19.‐21. januar 2016: ’Vedanatomiske og dendrokronologiske undersøgelser samt beskrivelser af bevaringstilstand af rester af historiske fartøjer mm fundet på Svalbard’ mhp. prioritering af mulige kommende opgaver. Workshoppen blev afholdt i UNIS lokaler med 12 deltagere fra Longyearbyen, Vardø, Tromsø, Trondheim, Stavanger, Oslo og København.
I forbindelse med workshop blev der arrangeret fire offentlige foredrag ved Svalbard Museum. Se vedlagte jpg‐fil med program.
Workshoppen forløb som forventet med vigtige bidrag fra Norsk Maritime Museum, Svalbard Museum, Varanger Museum, Museum Stavanger og Nationalmuseet. Forskellige undersøgelsesemner blev prioriteret.
En mulig gevinst inden for kulturminne‐området, særlig med henblik på Svalbards historie og eventuel turisme, afhænger af, om der gennemføres nye arkæologiske/bevaringsmæssige tiltag, og systematisk indsamling af drivtømmer samt opbygning af arkiv for dette.
StatusFinished
Effective start/end date15/09/201507/12/2017

Funding

  • Historiske fartøjer – vedanatomi/dendrokronologi: €9,906.00