Gunnar Aagaard Andersens kunstpraksis og billedkunstens udvidede felt, fra værk til projekt, nationalt og internationalt. Fra 1940erne og frem til i dag.

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Gunnar Aagaard Andersen (1919-1982) nød stor anerkendelse, da han levede. Hans arbejdsområder spændte vidt – fra billedkunsten til møbeldesign og industrielt tekstildesign og arkitektur. Derudover var han organisator og scenograf af udstillinger, debattør og talsmand for kunstmiljøet, formidler og kommunikator. Men der mangler stadig en teoretisk sammentænkning af hans værk og liv. Det er hvad dette forskningsprojekt drejer sig om.Et flerårigt forløb:

  • Arkivarbejdet, GAAAs eget, skal munde ud i en kommenteret registrant:

  Drejer sig om at få gennemgået og behandlet GAAAs arkiv, som er ganske omfangsrigt, foruden forelæsninger om emnet. På lang sigt vil det give det ultimative overblik over GAAAs kunstpraksis for netop en teoretisk sammentænkning af hans værk og liv. I gennemgangen af GAAAs arkivmateriale dukker der begreber op, som er med til at diskutere hans egen tilgang til arbejdsmetoder og materialer og dermed hans opfattelse af i hvilken kontekst han så sig selv.

  • Interviews af relevante personer, familie, venner, studerende .

  • museumsbesøg i indland og udland, fortsættelse af arkivarbejdet .

  • kortlægning af hans utallige kontakter, rejser m.m., foruden

  • redegøre for hans teoretiske fundament (den tids) og nutidens udgangspunkt for en interdisciplinær kunstpraksis.

  • Bearbejdelse og sammenskrivning til et samlet manuskript, som skal munde ud i en publikation.
  StatusFinished
  Effective start/end date02/10/200631/03/2015