Græsk ikonografi i Syditalien

Project: Research

Project Details

Description

Fra det 8. årh. f.Kr. - 5. årh. f.Kr. anlagde grækerne en række bosættelser i Syditalien og på Sicilien, en historisk udvikling, som i dag kendes under betegnelsen 'den græske kolonisering'. På disse lokaliteter udvikledes en kultur, der tydeligvis var græsk, men samtidig under påvirkning af det lokale italiske miljø. Mens skriftlige kilder kun sparsomt dokumenterer dette, er det arkæologiske materiale en væsentlig kilde til at forstå den græske kultur i Syditalien. 
Ph.d.-projektet tager udgangspunkt i dette tema og fokuserer på figurfremstillingerne på den såkaldte rødfigurskeramik, karakteristisk ved dens afbildninger af såvel den mythologiske verden som hverdagslivet. Gennem en komparativ ikonografisk analyse af syditalisk rødfigurskeramik og importeret attisk rødfigurskeramik fundet i Syditalien i den klassiske periode (480-330 f.Kr.), er det målet, at projektet skal bidrage til en større viden om, hvordan og under hvilke sociale og kulturelle omstændigheder et selvstændigt formsprog blev udviklet i de græske kolonier. Derudover er det hensigten at forstå, hvordan producenternes og købernes forestillingsverden i det italiske område adskilte sig fra den attiske.
Analysen baseres først og fremmest på materiale fra veldokumenterede kontekster i de to centrale områder, Lukanien og Apulien. Til at belyse dette inddrages attisk og syditalisk rødfigurskeramik uden proveniens.
Hovedvejleder: docent dr. phil. Lise Hannestad, afdeling for Klassisk Arkæologi, Århus Universitet
Medvejleder: Overinspektør Bodil Bundgaard Rasmussen, Antiksamlingen, Nationalmuseet
Forskerskole: Den Arkæologiske Forskerskole
StatusFinished
Effective start/end date01/09/200801/04/2012

Funding

  • Generalkonsul Gösta Enboms Fond
  • Århus Universitet