Geobotaniske undersøgelser ved det tidlig middelalderlige skibsværft ved Fribrødre Å på Falster

Project: Research

Project Details

Description

Publikation af resultaterne af naturvidenskabelig medvirken i de mangeårige udgravninger. Fremlægning af ådalens geologiske udvikling, fundsituationen i skibsværftsperioden, besejlingsforholdene til værftet samt den lokale og regionale vegetationsudvikling.
To pollendiagrammer er udarbejdet, et fra fundområdet og et fra en boring i bredningen nord her for. I tilknytning til sidstnævnte er der udført makrofossilanalyse og glødetabsbestemmelse. Disse har medvirket til belysning af besejlingsforholdene i værftsperioden i den smalle ådal. Resultaterne bliver i foråret 2009 fremlagt i et bidrag til en samlet publikation af fundet.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/200801/03/2010

Funding

  • Jan Skamby Madsen, Moesgård, donation fra Bikubenfonden: €56,873.69