Fysiske levn fra danske koloniseringsforsøg på Nicobarerne (Delprojekt under hovedprojektet "Som de så det, som vi ser det")

Project: Research

Project Details

Description

Formålet med projektet har været at kortlægge, beskrive og dokumentere de danske kolonianlæg på Nicobarerne 1756-1848. Undersøgelsen omfatter dels bygninger og andre faste anlæg fra de tidlige koloniseringsforsøg, dels anlæg fra det sidste forsøg i forbindelse med Galathea l's besøg i 1846. Et gennemgående tema er kolonisternes planlægning og forsøg på udnyttelse og underlægning af landskabet samt overvindelse af klimaet, der opfattedes som den største hindring for en egentlig kolonisering.
Projektet er afsluttet med rapporten "Danske koloniseringsforsøg på Nicobarerne. En kommenteret kildesamling med fokus på de danske kolonianlæg."
StatusActive
Effective start/end date01/01/1950 → …

Funding