Frederiksgave - nye muligheder for en topografisk antropologi

Project: Research

Project Details

Description

På en bjergskråning 30 km nord for Accra i Ghana ligger ruinen af den tidligere danske plantageejendom, Frederiksgave. Nationalmuseet, der i disse år ønsker at kaste nyt lys over Danmarks historiske forbindelser i verden, har siden 2005 været i gang med at udgrave og restaurere Frederiksgave. Den restaurerede plantageejendom blev i efteråret 2007 indviet som et museum, der fortæller om datidens dagligdag på plantagen.
Formålet med dette ph.d. projekt er at undersøge, hvordan betydninger af fortiden konstrueres og forhandles i tilblivelsen af 'Frederiksgave' - både som fysisk og diskursivt rum. Udover at fokusere på tale og skrift ønsker jeg at undersøge mulighederne for at inddrage et topografisk perspektiv, hvor landskab, materialer, former, klima m.m. forstås som aktanter og dermed som aktive medskabere af 'Frederiksgave'. Jeg håber dermed at kunne udfordre perspektiver hvor menneskelig ageren priviligeres og hvor man i værste fald levnes med et monologisk og instrumentelt syn på verden. Med projektets kombination af et topografisk og historisk perspektiv, ønsker jeg at bevæge mig hinsides en forståelse af kulturarv som enten et essentialiseret fortidigt fænomen eller som ren nutidig konstruktion.
Vejleder: Professor Kirsten Hastrup, Institut for Antropologi, Københavns Universitet.
Forskerskole: Kulturarvens Forskerskole
StatusFinished
Effective start/end date01/10/200718/06/2012

Funding