Din bolig - vores historie

Project: Research

Project Details

Description

Indsamling af erindringer og bolighistorie til Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser (NEU) fra de almene boliger i forbindelse med BL - Danmarks Almene Boligers 100 års jubilæum.
Nationalmuseet har en lang tradition for kulturhistoriske undersøgelser af boliger og byggeskik. Hvor tidligere undersøgelser og indsamlinger har drejet sig om indsamling og dokumentation af hele bygninger og interiører, er de seneste 40 år præget af kvalitative undersøgelser af velfærdssamfundets bolig- og byggekultur. Samtidsdokumentation er blevet en udbredt strategi i indsamlingsarbejdet, hvor betydningen af de ting, vi omgiver os med – heriblandt boligen og boligens indretning – står i centrum. Med udgangspunkt i brug af boligen dokumenteres mange forskellige liv og livshistorier, naboskab, formelle og uformelle fællesskaber, men også skiftende drømme og boligidealer.

De almene boliger udgør en vigtig del af nyere dansk historie, og den danske model på boligområdet vækker international opsigt ved at være en velfungerende måde at skabe betalelige boliger til alle i samfundet. Projektet bidrager til viden om brug af boligens betydning i hverdagen, men også om brug og indretning af rum, om kvarteret (fx institutioner og indkøbsmuligheder), om transport til arbejde, fritidsliv og netværk m.v. Til sammen fortæller de forskellige beretninger ikke blot om velfærdsstatens boligpolitik og arkitektur, men også om boligen som ramme om levede liv. Alt sammen set fra beboerens perspektiv.
StatusFinished
Effective start/end date03/12/201831/01/2020