Det sociale rum i tragtbægerkulturen. Et landskabsarkæologisk studie fra Vestsjælland

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Projektet undersøger menneskenes brug af landskabsrummet i tragtbægerkulturen i Nordvestsjælland. Udgangspunkt og grundlag er en gennemgang af samtlige stedfæstede fundsteder i området, som er kendetegnet gennem et yderst rigt fundmateriale, såsom megalitanlæg, bopladser, depot- og offerfund samt løsfund. Disse samles i et katalog og analyseres i typologisk, kronologisk og topografisk henseende. Et vigtigt metodisk værktøj for den topografiske analyse er bl.a. GIS. Undersøgelsens indholdsmæssige fokus ligger på teoretiske og metodiske spørgsmål vedrørende menneskenes brug af materielt og ikke-materielt markerede steder i landskabsrummet med hensyn til kommunikation på forskellige niveauer: materiale som symbol, materiale som kommunikativ infrastruktur, materiale som resultat men også som forudsætning for socialstruktur.
  Præsentation/rapportering: monografi.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/02/200531/01/2007

  Funding

  • Carlsbergfondet: €122,536.70