Det daglige brød. En etnologisk undersøgelse af filantropi, fattigdomskultur og mikroøkonomi 1853-1920

Project: Research

Project Details

Description

Med udgangspunkt i et enestående kildemateriale fra Københavns første brugsforening, Østerbros Husholdningsforening fra 1868-1984, analyseres den ramme om de mindst bemidledes hverdagsliv, samtidens filantroper lagde gennem oprettelsen af Lægeforeningens Boliger og de dertil knyttede institutioner og foreninger. Lægeforeningens Boliger blev et af de første store planlagte boligområder efter koleraepidemien i 1853, hvor europæiske ideer om hygiejnes betydning og boligens indretning blev omplantet til danske forhold. Over for intentionerne om at forbedre de fattiges sundhed, men også deres moral gennem oprettelsen af en på alle måder kontrolleret mønsterby, stod de fattiges brug af og opfattelse af disse tilbud. Dette projekt vil inddrage det levende liv gennem erindringer og kildekombinationer.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201327/12/2019

Funding