Dendrokronologisk grundkurve for egetræ i Danmark - vikingetiden

Project: Research

Project Details

Description

Indsamling og bearbejdning af træprøver fra de arkæologiske fund "Ravning Enge" og "Omgaard" med henblik på opbygning af en dendrokronologisk grundkurve for Danmark samt datering af fundene.
I alt er der indtil videre undersøgt ca. 200 prøver, hvoraf 142 er dateret. Ca 100 af de daterede prøver kan anvendes i grundkurveopbygning.
Præliminær dendrokronologisk undersøgelse II af træprøver fra Ravning Enge, NNU-rapport 3-2009.
Foreløbigt resultat af dendrokronologisk undersøgelse af træprøver fra Omgaard - en bebyggelse fra vikingetid og tidlig middelalder i Vestjylland. NNU-rapport 27-2008.
Begge rapporter ved Claudia Baittinger
Alle rapporter kan hentes (pdf) på http://www.nnu.dk/  (dendrokronologi)
StatusFinished
Effective start/end date01/03/200731/10/2009

Funding

  • KUAS' rådighedssum: €24,085.27