De tidligste mennesker i Danmark? Arkæologisk udgravning i Ejby Klint

Project: Research

Project Details

Description

Formålet med dette projekt er at undersøge et lag fra Eem-mellemistiden i Ejby Klint ved Isefjord. Eem var perioden for 130.000-115.000 år siden. Undersøgelsen skal 1) eftersøge spor efter menneskelig tilstedeværelse; 2) tilvejebringe materiale, der bruges til naturvidenskabelig datering af laget.
Baggrunden er, at amatørarkæologen Erik Madsen i 1960’erne foretog udgravninger i Eem-laget, hvor han mente at finde flintstykker, som var forarbejdet af mennesker. I fald han havde ret, så er lokaliteten et sensationelt vidnesbyrd om, at der var mennesker – neandertalere – på vores breddegrader længe før det tidspunkt, som er den gænge opfattelse i dag. Dermed føjer Ejby Klint-lokaliteten sig – sammen med fund fra Fænø og Hollerup – til en meget lille gruppe af omdiskuterede arkæologiske fund. Madsens fund fra Eem-laget findes desværre ikke længere, men det er forhåbningen at en fornyet udgravning kan tilvejebringe andre menneske-forarbejdede genstande, om sådanne findes.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202031/12/2021