Dansk universitetspolitik 1945-1975

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Dansk universitetspolitik var også i årtierne inden det såkaldte studenteroprør i 1968 præget af strategiske diskussioner om studiernes rette indretning, deres finansiering og indhold. Det er projektets formål at vise bredden i den kritiske diskussion af universiteternes rolle og funktion som den i hele perioden kom til udtryk gennem debatindlæg, interne diskussioner, kommissionsarbejde og korrespondance mellem ministerium og institutioner, organisationer og enkeltpersoner. Diskussionerne om universitetspolitik vil inddrage temaer som: Forskydning fra kulturholdninger til nytteholdninger; Studiernes indretning og stillingsstrukturen ved universiteterne; Vækst i antallet af universitetsstuderende; Oprettelse af nye universiteter; Relationen mellem stat og universiteter, universitetsautonomi og statslig planlægning.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201327/01/2017