Brumleby Museum - forsknings- og dokumentationsprojekt

Project: Research

Project Details

Description

Med udgangspunkt i Danmarks ældst bevarede brugsforening i Brumleby, Østerbros Husholdningsforening fra 1868, udforskes og dokumenteres brugsforeningen som levende kulturarv. Lægeforeningens Boliger - Brumleby – var én af Danmarks første store bebyggelser for mindrebemidlede arbejdere – en social mønsterbydel uden for Københavns volde. En kreds af filantropiske læger - bl.a. E. Hornemann og F.F. Ulrik - stod bag oprettelsen i 1853 af et helt anlæg af sunde boliger omkranset af lys og luft. Til bebyggelsen blev knyttet en lang række institutioner: Mødesal, asyl, badeanstalt, sløjdskole og endelig Københavns første brugsforening fra 1868 med butiksudsalg og bibliotek, kaldet Østerbros Husholdningsforening (ØHF). Forskningsresultaterne skal danne baggrund for en restaurering af de enestående lokaler, hvor både museale og lokalsamfundsmæssige interesser går hånd i hånd. Projektet udføres i samarbejde med de fremtidige brugere.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201328/02/2018

Funding