Borgene på Samsø

  • Etting, Vivian (Project manager, academic)
  • Skov, Hans (Project manager, academic)
  • Nymark, Lis (Project manager, academic)
  • Engberg, Nils (Project manager, academic)

Project: Research

Project Details

Description

Formålet med projektet er at få et samlet overblik over borgene på Samsø - deres anlæggelse, datering, bebyggelse, ejerforhold og indbyrdes relationer. Borgene skal ikke ses som isolerede anlæg, men indgå i en vurdering af magtforholdene på Samsø gennem middelalderen, herunder også deres relationer til øens øvrige bebyggelse og infrastruktur. I en årrække er lavet udgravninger på øens fem middelalderlige voldsteder: Gl. Brattingsborg, Vesborg, Hjortholm, Bisgård og Blafferholmen.
Projektet gennemføres i samarbejde med Moesgård Museum, Økomuseum Samsø og Kulturstyrelsen.
Resultaterne af projektet publiceres i en større monografi, der udkommer i 2017.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200830/09/2017

Funding

  • Beckett-Fonden: €26,762.81
  • Danneskiold-Samsøes Familielegat: €13,381.41