Bonden og loven – landalmuens konflikter med lovgivningen 1750-1850

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Formålet med projektet er at undersøge landbobefolkningens holdninger og normer, ud fra dels hvilke forskellige former for konflikter landalmuen i et konkret lokalsamfund havde i forhold til lovgivning og myndigheder, dels hvilke typer af konflikter der var oftest forekommende.
  Jeg vil anvende såvel kvantitative som kvalitative analysemetoder i en mikrohistorisk sammenhæng. På den kvantitative side vil jeg analysere aggregerede data om konflikterne med lovgivningen i et lokalsamfund med relativt simple kvantitative metoder. På den kvalitative side vil jeg analysere en række retssager med henblik på at undersøge de involveredes bevæggrunde og resultater.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/06/201431/12/2017