At samle på kunst i Danmark. Private kunstsamlere og -samlinger 1690-1840

Project: Research

Project Details

Description

Ph.d.-projekt. Enhver kunstsamling er et produkt af sin tid, og når vores museumssamlinger er sammensat, som de er, skyldes det i høj grad, hvad private samlere opstøvede og skaffede til landet i løbet af i 1700- og 1800-tallet. Mange af disse private samlinger nød i deres samtid stor berømmelse, men er i dag er stort set glemt. Kun de samlinger, der helt eller delvist kom i kongens eje eller på anden måde er bevaret mere eller mindre intakte, har fået opmærksomhed. Langt størsteparten af landets ældre kunstsamlinger er derimod forblevet ubeskrevne, og et generelt studie af den danske samlerhistorie – af kunstsamleriets omfang, mekanismer og tendenser – er aldrig blevet forsøgt. Det er derfor min hensigt, at underkaste den private indsamling af billedkunst en nærmere undersøgelse, for at kortlægge hvad og hvordan, der til forskellige tider er blevet indsamlet, hvordan samlingerne er blevet præsenteret, og hvilke sammenhænge samlingerne har skullet indgå i. Mit mål er, kort sagt, at analysere de skiftende samlerkulturer i Danmark.
Projektperiode: 1. september 2012 – 31. august 2015. Afhandling afleveret 7. dec. 2015 og forsvaret 24. feb. 2016.
Øvrige deltagere: Projektet er tilknyttet Graduate School Art på Aarhus Universitet
Finansiering/tidsforbrug: Projektet er finansieret af et Mads Øvlisen Scholarship fra Novo Nordisk Fonden
Formidling: Foruden afhandlingen formidles forskningen i artikler i danske og internationale tidsskrifter, papers og et seminar
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201224/02/2016