Anbringelsessager før og efter digitaliseringen. Hvad betyder overgangen til IT i sagsbehandlingen for borgerens historie?

Project: Research

Project Details

Description

Overordnet problemstilling: Hvad betød overgangen fra papirbaseret til digital sagsbehandling for, hvad der blev dokumenteret om borgernes liv i lokalforvaltningens sociale sager? Undersøgelsens empiriske grundlag består af kommunale anbringelsessager fra tre nedslagsår (1950, 1980 og 2010), hvor en komparativ analyse skal vise, hvilke typer af oplysninger der fulgte med, gik tabt eller kom til i processen fra papir- til digital sag.
StatusActive
Effective start/end date01/01/202331/12/2025