Aktstykker og Oplysninger til Rigsrådets og Stændermødernes Historie i Frederik III's Tid - bindet 1654-1660

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Frederik 3.s første 12 år som konge (1648-60) var præget af store strukturændringer i samfundet, der blev ledsaget af politiske konflikter og spændinger. Mens Frederik 3. i 1648 måtte underskrive Danmarkshistoriens hårdeste håndfæstning, fremstod han i 1660 som enevældig monark.
  1650'ernes turbulente år har til stadighed tiltrukket sig forskernes interesse, som har søgt at forklare, hvorfor det for 400 år siden endte med afskaffelsen af adelsvælden og indførelsen af enevælden.
  Arkivar C. Rise Hansen udgav i 1975 Aktstykker og Oplysninger til Rigsrådets og Stændermødernes Historie for årene 1648-53, men arbejdet gik herefter i stå. Det er dette arbejde, der nu færdiggøres med udgivelsen af rigsrådets og stændernes politiske arbejde fra 1654 til 1660.
  Materialet består af kongens propositioner, stændernes erklæringer og betænkninger samt rigsrådets svar, der findes i Rigsarkivet. Endvidere indgår de dagbogsoptegnelser fra de centrale aktører (findes i Det Kgl. Bibliotek) og materiale fra regeringsorganernes arkiver i Rigsarkivet. Der er tale om en omfattende samling af de centrale dokumenter til belysning af 1650'ernes turbulente år, og som vil kunne anvendes til fornyet udforskning af årene op til enevældens indførelse.
  Arbejdet består i en transskription af det centrale materiale fra rigsrådets og stændernes politiske arbejde. Transskriptionerne ledsages af et tekstkritisk apparat og tekster, der binder de transskriberede dokumenter sammen.
  Arbejdet udføres i regi af Selskabet til Udgivelse af Kilder til Dansk Historie (Kildeskriftselskabet). Selskabets tilsynsførende på projektet er kgl. ordenshistoriograf, professor emeritus, dr.phil. Knud J.V. Jespersen, Syddansk Universitet, og docent, dr.phil. Karl-Erik Frandsen, Københavns Universitet.
  Udgivelsesprojektet afsluttes i efteråret 2013 med udgivelsen af bogværket.
  Projektet finansieres af Carlsbergfondet og Statens Arkiver.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/199631/12/2013