A Boutsian Madonna / En tidlig nederlandsk Rosenkrans-Madonna

Project: Research

Project Details

Description

I forbindelse med den nye præsentation af museets samling af Europæisk kunst 1300-1800 fremfandt vi et tidligt nederlandsk tavlemaleri fra sidste halvdel af 1400-tallet, som ikke tidligere har været udstillet eller undersøgt. Rensningen og restaureringen afslørede en forbløffende høj kunstnerisk kvalitet. Der er tale om et værk af en af periodens fineste malere. Tavlen har tidligere været tilskrevet Albrecht Bouts (før 1476-1549). Nærværende projekt omhandler maleriets proveniens, en tilskrivningsanalyse baseret på stilkritik, samt en funktionsanalyse. I samarbejde med museets konservator Troels Filtenborg, skal den stilkritiske tilskrivningsanalyse suppleres med tekniske analyser (undertegning, pigment- og grundering). I samarbejde med CATS planlægges en international studiedag, hvor specialister fra udlandet inviteres.
Gennemført formidling: Artikel
Financiering: Intern (indenfor arbejdstid)
Tidsforbrug: 4 mdr. indenfor almindelig arbejdstid.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201131/12/2013