1960ernes og 1970ernes danske kunst med særligt henblik på kønsperspektivet

Project: Research

Project Details

Description

Med udgangspunkt i nyere teorier om kønnet undersøges udvalgte værker af mandlige og kvindelige kunstnere såvel som kunstinstitutionelle (magt)forhold, med det formål at åbne en ny forståelse af helt centrale aspekter af tidens progressive kunst og at problematisere kvindelige kunstneres beskedne rolle i den hidtidige kunsthistorieskrivning.
Projektet er tilknyttet Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Hovedvejleder er lektor Tania Ørum, bivejleder er museumsinspektør Vibeke Knudsen, Statens Museum for Kunst
Formidling: Projektet afsluttes med en Ph.d. afhandling. Dele af projektet er undervejs blevet publiceret i SMK Art Journal og i andre sammenhænge
StatusActive
Effective start/end date02/02/2004 → …