Ændringer i den materielle kultur i relation til madtilberedning i tidlig middelalder (1000-1300) med særligt henblik på Nordatlanten.

 • Mahler, Ditlev L. Dall (Project participant)
 • Larsen, Anne Christine (Project participant)
 • Øye, Ingvil (Project participant)
 • Arge, Sìmun V. (Project participant)

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Kosten udgør et meget væsentligt kulturelt træk, og vi kan som arkæologer se ændringer i den materielle kultur, som knytter sig til tilberedning af mad i tidlig middelalder. Tidlig middelalder i Nordatlanten, det vil sige perioden 1050-1300, er et slags laboratorium, hvor vi kan se ændringer i netop denne del af den materielle kultur, men disse ændringer har aldrig været genstand for et nærmere studium.
  Der er klart et behov for et forskningsprojekt om emnet, og projektmodningen skal
  •identificere de genstandsgrupper, som har relation til kosten og som undergår forandringer eller forsvinder til fordel for andre
  •indsamle viden om de råstofmaterialer, som redskaberne er forarbejdet af. Det gælder både dem, der forsvinder, og de redskaber, som kommer til
  •sætte disse ændringer ind i en kulturhistorisk og samfundsøkonomisk sammenhæng: Hvad er ændringerne udtryk for i bredere forstand
  •og måske vigtigst, undersøge om ændringerne i Nordatlanten også indvirker på kosten i Sydskandinavien, og om vi kan spore relationerne i kosten og de tilknyttede redskaber
  I projektmodningsperioden afholdes et todages seminar på Nationalmuseet med deltagelse af tre eksterne, nordiske forskere, som kan udgøre en kærnegruppe i formulering af den endelige fondsansøgning med henblik på søgning af nordiske forskningsmidler. Kærnegruppen skal også tage stilling til udkast til nationalt og internationalt forsker netværk.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/09/201431/08/2015