Modtager af Mario og Asta Krohns legat for danske kunsthistorikere

Prize: Prizes, scholarships, distinctions