Forskarpriset till Jan Gletes minne

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Description

2017 gick priset till Jakob Seerup, dansk historiker och museiman. Han belönades för sin omfattande vetenskapliga produktion om den danska örlogsflottans verksamhet i Östersjön under det långa 1700-talet. I Jakob Seerups forskning ryms både internationella utblickar och jämförelser med den svenska flottan. Genom att belysa mindre uppmärksammade aspekter av flottans verksamhet och sociala organisation har han även bidragit till att utveckla örlogsforskningen i nya riktningar.
Degree of recognitionInternational
Granting OrganisationsSjöhistoriska Samfundet