Ulla Bøgvad Kejser

Ulla Bøgvad Kejser

PhD in the science of conservation

20042023

Research activity per year

Personal profile

Curriculum

Jeg har en ph.d. i konserveringsvidenskab fra Det Kongelige Akademi med speciale i modellering af forholdet mellem kvalitet og omkostninger ved digitalisering og bevaring af kulturarv.

Min forskning tager udgangspunkt i forskellige former for analyse af bevarings- og konserveringsdata med henblik på at opnå ny viden om bevaring af arkiv- og bibliotekssamlinger. Jeg har især arbejdet med risikoanalyse i forhold bevaring af fysisk og digital kulturarv, med cost-benefit analyse af forskellige bevaringsstrategier, herunder bæredygtighed og med prioritering af bevaringsindsatser.

De seneste år har min forskning fokuseret på hvordan vi kan udnytte machine learning technologier inden for bevaring af kulturarv. Aktuelt forsker jeg i forudsigelse af risikable miljøforhold i magasiner og andre rum, der anvendes til kulturarv, og i udvikling af proaktive varslingssystemer. Det sker i samarbejde med kollegaer på Det Kgl. Bibliotek, DBC-Digital og Det Kongelige Akademi – Konservering.

Jeg underviser også på Det Kongelige Akademi og er beskikket censor for de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Jeg er medlem af ISO arbejdsgruppen (TC 42 JWG26), der arbejder på at udvikle standarder for digitalisering af kulturarv og en arbejdsgruppe under Dansk Standard (S-388), der organiserer standardiseringsarbejdet inden for kulturbevaringsområdet. Desuden er jeg medlem/suppleant af bestyrelsen for Blue Shield Danmark, der arbejder for bevaring og beskyttelse af kulturværdier.

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or