• Denmark

20022023

Research activity per year

Personal profile

Research areas

Mine primære arbejdsopgaver som forskningskoordinator er forskningsstøtte og administration. Som Nationalmuseets forskningsstøtteperson er det min opgave at støtte museets forskere i ansøgninger om eksterne forskningsmidler. Dette gælder bl.a. hjælp til budgetlægning og sparring/gennemlæsning af projektbeskrivelser. Desuden varetager jeg projektadministration for større forsknings- og udviklingsprojekter på museet. Jeg laver også ledelsesbetjening i forbindelse med forskningspørgsmål og er i den forbindelse sekretær for så vel Nationalmuseets Eksterne Forskningsudvalg som vores forskningschefgruppe.

Som forskningskoordinator har jeg endvidere ansvaret for Nationalmuseets  opgave som hovedmuseum at støtte de øvrige statslige og statsanerkendte museer i forskningsadministrative spørgsmål.

Lidt om mig

Jeg er klassisk arkæolog af uddannelse. Siden jeg blev cand.mag. i 2000 har jeg arbejdet dels i museumsverdenen og dels på Københavns Universitet. Fra 2003-6 var jeg ph.d.-stipendiat på SAXO-Instituttet, og fra 2009-11 havde jeg samme sted et postdoc-stipendium. I de mellemliggende år har jeg arbejdet for lokalmuseer i hovedstadsområdet med udgravninger, undertiden som leder. I løbet af årene har jeg opbygget stor erfaring med de forskellige aspekter af forskningsadministration herunder forskningsansøgninger så vel som med afholdelse af seminarer og konferencer. Fra 2013 til 2017 arbejdede jeg med forskningsstøtte og kommunikation på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet.

Education/Academic qualification

Archaeology, Ph.D., The Roman Empire and southern Scandinavia, a northern connection!, Arkæologi, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet

1 Jun 200330 Nov 2006

Award Date: 11 Sept 2007

Classical Archaeology, MA, The Roman Fortifications in the Rhine Area Development and Strategy from Augustus to Constantine the Great, Arkæologi, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet

1 Sept 19911 Sept 2000

Award Date: 1 Sept 2000

External positions

Akademic officer, research and communication, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet

1 May 201330 Apr 2017

Postdoc, Arkæologi, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet

1 Jan 200915 Feb 2011

Ph.D. fellow, Arkæologi, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet

1 Jun 200330 Nov 2006

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or