Thomas Bertelsen

PhD, Editor

19982017

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Research areas

Som redaktør ved bogværket 'Danmarks Kirker' er det min primære opgave at varetage den fortsatte udgivelse af Danmarks kirkelige arkitektoniske kulturarv, fra scratch til færdigt bog. Herunder indsamle kildemateriale, gennemføre bygningsundersøgelser inkl. dendrokronologisk kampagne samt udarbejde tekst. Siden ansættelsen har jeg fungeret som redaktør for samtlige igangværende amter; Ringkøbing, Vejle, Odense og Svendborg Amter. Igennem årerne er mit redaktionsarbejde gentagne gange blevet afbrudt af længerevarende forskningsprojekter med fokus på middelalderens bygningskultur, herunder nedtagningen af Mårup Kirke, studier i Jelling Kirke, Østjyllands frådstenskirker og Roskilde Domkirke. Siden 2017 har jeg som initiativtager yderligere været medarrangør af ’Nationalmuseets Kirkedag’, et seminar om ny kirkeforskning med tråde til det middelalderlige Danmark.

Jeg er cand. mag. fra Afd. for Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet med individuelt tilrettelagt suppleringsuddannelse i monumentpleje og arkitekturhistorie fra Arkitektskolen Aarhus. I 2004 startede jeg som ph.d.-stipendiat ved Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet, hvorfra jeg i 2007 forsvarede en afhandling om senmiddelalderens bygningskunst. Samme år tiltrådte jeg som redaktør ved bogværket ’Danmarks Kirker’. Siden min studietid har mit faglige fokus været rettet mod middelalderens og renæssancens bygningskunst i navnlig Danmark og Østersøregionen, som jeg både har behandlet i forskningsprojekter og som bygningsfaglig konsulent for kongelige bygningsinspektorater.

Education/Academic qualification

Diplomleder, Probana Business School

Award Date: 12 Feb 2012

ph.d., Afd. for Middelalderalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet

Award Date: 6 Sept 2007

Monumentpleje, Institut for arkitektonisk Kulturarv, Arkitektskolen Aarhus

Award Date: 15 Jun 2001