No photo of Stig T. Rasmussen

Stig T. Rasmussen

mag.art.

20042011

Research activity per year

Personal profile

Research areas

PUBLIKATIONSLISTE 1977-2012

Stig T. Rasmussen

Publikationslisten omfatter publiceret produktion pr. 31. december 2012 ordnet kronologisk

fra og med 1977.

 

1977 An analysis of colloquial elements in the orthography and morphology of Hadîth 'Usfûr al-mulaqqab bi-Abî Dîsah,  in: Das Buch der wunderbaren Erzählungen und seltsamen Geschichten, ed. Hans Wehr, Bibliotheca Islamica 18, Wiesbaden 1956, pp. 235-255. - Acta Orientalia 38, 1977, pp. 135-146. - Omhandler ortografiske og morfo-logiske folkemålselementer i en middelalderlig tekst af samme type som 1001 Nat, men henved 500 år ældre.

(Arabisk/middelarabisk/folkemål/ortografi/morfologi)

 

1979 Mahmûd Taymûr: "Il-makhba' raqam talattâ?ar" : an annotated phonemic transcription .  - København : Akademisk Forlag, 1979. - XIII, 141, 171 s. - ISBN 87-500-1870-1. - Parallel tekst arabisk og trans-skription efter Karl-G. Prasses system. Introduktion  til dette system side VII-XIII.  Selektiv ordliste side 142-171.  Teksten er først udgivet 1941 på dialekt, og 1949 på klassisk arabisk. - Tidligt skuespil på Cairodialekten, udgivet med fonetisk transskription og leksikalske noter.

(Arabisk/Cairodialekt/drama)

 

1980 An analysis of colloquial elements in the syntax of Hadîth 'Usfûr al-mulaqqab bi-Abî Dîsah, in: Das Buch der wunderbaren Erzählungen und seltsamen Geschichten, ed. Hans Wehr, Bibliotheca Islamica 18, Wiesbaden 1956, pp. 235-255. - Acta Orientalia 41, 1980, pp. 39-68. - Omhandler syntaktiske folkemålselementer i en middelalderlig tekst af samme type som 1001 Nat, men henved 500 år ældre.

(Arabisk/middelarabisk/folkemål/syntaks)

 

1981 Rejse til Cairo: rids af en feltforskers  arbejdsvilkår. - Artikel i "Meddelelser fra Rigsbibliotekaren", 3, 1981, s. 21-27. - Beskrivelse af arbejdet med at indsamle materiale til "Arabisk-dansk ordbog" og identifikationen af kalligrafiske indskrifter i al-Madrasah al-Gawhariyyah  i marts-april 1981.

(Arabisk/Cairo/folkemål/ordbøger/kalligrafi/arkitektur/madrasah)

 

1983  Die türksprachliche Sammlung der Kgl. Bibliothek in Kopenhagen. - Publiceret i "Materialia Turcica", 9, 1983, side 117-129. - Giver en oversigt over håndskrevne og trykte turcica i KB/OA.

(Det kgl. Bibliotek/tyrkisk/håndskrifter/trykte bøger)

 

1983 Jacob P. Petersen "Beskrivelse over min Reise til Amerika [1862-66]".  - Udg. af Stig Rasmussen. - København : Dansk Folkemindesamling, 1983. - 38 sider.

(Rejsebeskrivelser/ USA/19. årh./lokalhistorie/Dragør-St. Magleby)

 

1983 Anmeldelse af: Egitto 1 epica. LP-recording "i Suoni", Musica di tradizione orale. CETRA/SU 5005 Milano. - I: Acta Orientalia 44, 1983, pp. 209-210.

 

1984Arabisk-dansk ordbog over Cairodialekten.  Under medvirken af Motie Ibrahim Hassan (som informant). - København : Akademisk Forlag, 1984. -xxxv, 195 s. - ISBN 87-500-2542-2. - Baseret på folkemålstekster, udgivet i København: "In-nâs wil-malik", 1971, 92 s., "Aghrâb fi-balad-hum",  1981, 57 s., og "Il-makhba' raqam talattâ?ar", 1979, 141, 171 s.

 - - 2. optryk 1990.             

(Arabisk/Cairodialekt/ordbøger)

 

1984 Med Carsten Niebuhr på Den arabiske Halvø: Den Arabiske Rejse 222 år efter. Artikel i "Meddelelser fra Rigsbibliotekaren", 3, 1984, side 29-43. - Beskriver tilblivelsen af Det kgl. Biblioteks udstilling om Den Arabiske Rejse 1761-67 i Riyadh i anledning af Dronningens statsbesøg i Saudiarabien marts 1984.        

 

1985  Om "Arabisk-dansk ordbog": pinde til en leksikografs ligkiste. - Publiceret i "Meddelelser fra Rigsbibliotekaren" 2, 1985, s. 25-34. - En engelsk version under titlen Working on an Arabic-Danish dictionary - nails in a lexicographer's coffin  er publiceret i tidsskriftet "Araby : Nordic studies on the Arab & Islamic world"  No. 2, 1987, side 127-133. -  Beretter om udarbejdelsen af Arabisk-dansk ordbog, Kbh. : Akademisk Forlag, 1984.

(Arabisk/Cairodialekt/ordbøger)

 

1985  Arabiske erotica i Orientalsk Afdeling  [Det kgl. Bibliotek]. Publiceret i "Meddelelser fra Rigsbibliotekaren", 4, 1985, s. 13-24. - Beskriver de 5 arabiske, erotiske MSS. i OA ved, efter en samlende indledning, at gengive indholdsfortegnelserne for de 4 i oversættelse. Den 5. tekst ("Den duftende have") foreligger i dansk udg. og behandles derfor lidt anderledes, med en nærmere beskrivelse af håndskriftet og af oversættelserne til europæiske sprog.

(Det kgl. Bibliotek/Orientalsk afdeling /arabisk/ håndskrifter/erotica)

 

1985 Forord  til "Den duftende have" af Sheikh Nafzaoui . - 2. udg. - København : Hans Reitzel, 1985. - Side 6-8. - Giver en beskrivelse af det kgl. Biblioteks håndskrift, en karakteristik af tekstens litterære genre og et rids af den danske oversættelses historie.

(Arabisk/erotica/adab/håndskrifter)

 

1986 Carsten Niebuhr und die Arabische Reise 1761-1767  : Ausstellung der Königlichen Bibliothek Kopenhagen in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek Kiel November 1986-Februar 1987 / Konzeption und Katalog: Stig Rasmussen. - Heide in Holstein : Westholsteinische Verlagsanstalt Boyens & Co., 1986. - 132 s. : ill. - (Schriften der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek ; Band 1). ISBN 3-8042-0381-9. - Stærkt revideret og for store deles vedkommende nyskreven version af den danske udstillings tekst, der her er udvidet med en række citater fra Niebuhrs værker, Forsskåls og von Havens dagbøger, samt den kgl. instruks og Michaelis' Lebensbeschreibung 1793. Endvidere er vedføjet korrespondance, herunder Bernstorffs ansættelsesbrev til Niebuhr, samt en artikel af prof. dr. phil. Jørgen Læssøe om tydningen af kileskriften på grundlag af Niebuhrs kopier. - Katalog over omarbejdet og udvidet, tysksproget version af den udstilling, der vistes i Riyadh marts-april 1984 og i København (KB) juni-september 1986.

(Arabien/Carsten Niebuhr/rejser/18. århundrede/udstillinger/Det kgl. Bibliotek)

- - Side 7-56 optrykt somIndledning  til Reisebeschreibung nach Arabien und andern umliegenden Ländern  / Carsten Niebuhr ; mit einem Vorwort von Stig Rasmussen und einem biographischem Porträt von Barthold Georg Niebuhr. - Zürich : Manesse Verlag, 1992.

 

1986 Über die Arabische Reise  - forelæsning holdt på Landesbibliothek, Kiel, november 1986, og på Dithmarscher Landesmuseum, juni 1987. - 11 A4-sider. - Giver en kort introduktion til Den Arabiske Rejse og lader deltagerne komme til orde gennem citater fra deres optegnelser.

(Den Arabiske Rejse/ekspeditioner/videnskabshistorie/F. C. von Haven/Carsten Niebuhr/Petrus Forsskål/Christian Carl Kramer/Berggren/ G. Baurenfeind)

 

1987 To yderpunkter i mellemkrigstidens fotografi: Edward Weston og William Mortensen - en kontrastiv præsentation.  - Artikel i "Magasin fra Det kgl. Bibliotek og Universitetsbiblioteket 1",  2, 1987, side 3-18. - Præsenterer de to amerikanske fotografer Edward Weston (1886-1958) og William Mortensen (1897-1965) og sammenligner deres billedsyn, der illustreres med et udvalg af deres produktion.    

(Fotografi/mellemkrigstiden/Edward Weston/William Mortensen)

 

1987 Forbehold for fejl og mangler.  - Anmeldelse af: Arabisk - tegn og lær! / Lotfi Bahri. - Højbjerg : Voksenpædagogisk Center, 1987. - I: Samspil. Et tidsskrift om og for indvandrere. 4. årg. nr. 6, Oktober 1987, side 29-30.

 

1988 Arabisk  [-dansk kontrastiv sprogbeskrivelse]. Artikel (kapitel) i: Jørgen Gimbel (redaktør) "Indvandrere - indvandrersprog". - København : Akademisk Forlag, 1988. - Side 110-123. - ISBN 87-500-2711-5.                                     

(Arabisk/dansk/kontrastive beskrivelser/indvandrere)

 

1988  Forskning, biblioteker og deslige.  - I "Bogens Verden", nr. 5, 1988, side 273-275. - Giver en kort præsentation af 4 realiserede eller igangværende projekter og 1 urealiseret projekt, som argumentationsgrundlag for det standpunkt, at forskningsbibliotekarernes personlige fagforskning er en nødvendig betingelse for forskningsbibliotekernes fortsatte kvalificerede samlingsopbygning og formidling heraf.

(Forskningsbibliotekarer/fagforskning/grundforskning/ videnskabshistorie/biblioteksforskning/biblioteksproces-udvikling)

 

1988 Om det principielt umulige i at oversætte.  - Artikel i "Magasin fra Det kgl. Bibliotek og Universitetsbiblioteket 1", 3. årgang nr. 2, 1988; side 3-17. - Illustreret med en tidlig billedsuite af Hugo Arne Buch. - Efter en kortfattet fremstilling af den tekstteoretiske baggrund og den etymologiske synsvinkel gives - gennem punktlæsninger i værker af Michel Tournier ("Les Météores"), Shakespeare ("Hamlet"), Klaus Rifbjerg ("Den kroniske uskyld") og Genesis - en illustrativ indføring i den tankegang, der ligger til grund for læsningen af Genesis (1. Mosebog) som et kunstværk.

(Genesis/1.Mosebog/Tournier/Shakespeare/Rifbjerg/oversættelse/etymologi/konnotation)

 

1988 Nobelpristageren [Nagîb Mahfûz] - og tre af hans værker.  - I: Information, 16.10.1988.

 

1989 Et godt stykke værktøj.  - Anmeldelse af: Dansk-arabisk ordbog ved Ellen Wulff og Noman Kanafani ; dansk ordliste ved Lillian Fannike Hansen og Hanne Schyth Rasmussen. - Herning : Specialpædagogisk Forlag, 1989. - I: Samspil. Et tidsskrift om og for indvandrere. 6. årg. nr. 6, Oktober 1989, side 28.

 

1990 Adam og Eva - associationer, konnotationer og litterær semantik;  i "Living Waters. Scandinavian Orientalistic Studies presented to Professor Dr. Frede Løkkegaard". - Copenhagen 1990. - Side 289-303.

 

1990 Sanaa må du til...  I: Sanaa. Fotografier fra Sanaa i Nord Jemen af Tom Christoffersen. - Universitetsbiblioteket i Fiolstræde, 1990. - Side [4].

- - Udvidet version i "Diwan", forår 1996.

 

1990 Veltilrettelagt dansk begynderbog i arabisk.  - Anmeldelse af: Ægyptisk-arabisk begynderbog (Cairodialekt) / Karl-G. Prasse og Iman Al-Shoubary Tolstrup. - København: Alif, 1988-1989. - 4 bd. - I: Samspil. Et tidsskrift om og for indvandrere. 7. årg. nr. 2, Marts 1990, side 20.

 

1990 Biblioteksforskningen og forskningsbibliotekerne. Temadag på Danmarks Biblioteksskole : et undertiden subjektivt kommenterende referat.  - I: DF-Revy, 13. årg. nr. 1 1990, side 11-14.

 

1990  Forord  (om arabisk poesi og danske læsevaner) til digtsamlingen "Skrig er sjælens heste" / Muniam Alfaker. - København : politisk revy, 1990. - ISBN 87-7378-098-7. - Side 6-17.

 

1990 5 billeder fra Jemen af Tom Christoffersen - en subjektivt arabistisk læsning;  i "Magasin fra Det kongelige Bibliotek", 5. årg. nr. 2, 1990. - Side 56-61.

 

1990 Den Arabiske Rejse 1761-1767 - en dansk ekspedition set i videnskabshistorisk perspektiv  / red. Stig T. Rasmussen. - København : Munksgaard, 1990. - 413 s. : ill., kort. - ISBN 87-16-10541-9.

- Forfattere af de enkelte afsnit: Ib Friis, Egon Keck, Ib Rønne Kejlbo, Jørgen Læssøe, Arne Noe-Nygaard, Stig T. Rasmussen (artikelforfatter og værkets hovedredaktør), Torben Wolff. - Videnskabshistorisk fremstilling af Den Arabiske Rejses botaniske, filologiske, geografiske,  kartografiske, mineralogiske og zoologiske resultater og deres betydning for datidens og nutidens videnskab.

(Den Arabiske Rejse/ekspeditioner/videnskabshistorie/botanik/filologi  /geografi/ kartografi/mineralogi/zoologi/F. C. von Haven/Carsten Niebuhr / Petrus Forsskål/ Christian Carl Kramer/Berggren/G. Baurenfeind)

- - Heri:   Biografier af F. C. von Haven (side 92-93), dragon Berggren (side 93-94) og G. Baurenfeind (side 94-97).

- - Heri:  Rejsens forløb. - Side 99-115.

- - Heri:   F. C. von Haven og de filologiske resultater.- Side 303-336.

- - Heri:  Carsten Niebuhrs hovedværker. - Side 347-373.

- - 2. oplag, 1992.

- - 3. oplag, 1997.

 

1991  Ebrû - tyrkisk marmoreret papir : A propos nyerhvervelser til Orientalsk Afdeling. - Publiceret i "Magasin fra Det kgl. Bibliotek", 5. årg. nr. 4, side 29-38.

(Marmoreret papir/ebru/Tyrkiet/Hikmet Barutcugil/Orientalsk Afdeling)

 

1991 Om Den Arabiske Rejse 1761-1767 - en dansk ekspedition set i videnskabs-historisk perspektiv  : let redigeret udgave af en forelæsning holdt 10.10.1990 i Det kgl. danske Videnskabernes Selskab i anledning af udgivelsen af ISBN 87-16-10541. - Publiceret i "Magasin fra Det kgl. Bibliotek", 6. årg. nr. 1, august 1991. - Side 3-17.

 

1991 Cultural Institutions in Laos (I). Libraries and Research Institutions: Restoration, Conservation and Training needs 1991  / Irene Nørlund, Jonas Palm, Stig Rasmussen. - Copenhagen : NIAS, 1991. - 58 p. : ill. - NIAS Report ; no. 5. - ISSN 0904-597X.

(Laos/Vietnam/biblioteker/bistand/NIAS/SIDA).

 

1991 Picnic i hjertet af Indokina. - I: "NIASNytt" 1991:2, side 18-31. Giver rejseindtryk fra en rejse som bibliotekskonsulent til Laos og Vietnam i foråret 1991.

- - Tillige publiceret i "Vietnam", nr. 4, 1991. - Side 6-9.

(Laos/Vietnam/biblioteker/bistand/NIAS/SIDA).

 

1992 Biblioteker i Laos - og et sideblik på Vietnam. - Publiceret i "Bogens Verden", nr. 2, marts 1992. - Side 135-138. - Resumerer rapport om biblioteksvæsenet i Laos.

(Laos/Vietnam/biblioteker/bistand/NIAS/SIDA).

 

1992 Rearrangement of Semitic dictionaries on semantic principles : connotational lexicography. -  I: The Middle East viewed from the North : Papers from the first Nordic conference on Middle Eastern studies, Uppsala 26-29 January 1989. - Bergen : Alma Mater, 1992. - Side 164-165.

 

1992 Opdagelsesrejser som storsatsningsområder.  - I: "Forskning", 1. årg. nr. 8,  oktober 1992; side 16-17.

(Opdagelsesrejser/Oldtiden/Ægypten/Grækenland/Romerne/Araberne/Mongolerne/Asien/ Sydhavet/Den Arabiske Rejse/Mosebøgerne/Columbus/Reconquista/Reformationen/megavidenskaber)

 

1992 Kârstin Nîbûr : al-Safar ilâ al-'Arabiyyah al-Sa'îdah  [Carsten Niebuhr : Rejsen til Det lykkelige Arabien]. - I: Assununu, nr. 1, sommer 1992; side 12-14.

 

1994 Oriental studies in Denmark . - Forelæsning ved Bibliothèque nationale de France under "Journées de codicologie et de paléographie des manuscrits du Moyen-Orient 15-17 juin 1994". - Publicering på fransk planlagt i 1996 (se nedf. 1997).- Let bearbejdet udgave af indledningen til den arabiske håndskriftkatalog COMDC vol. 5.1 (se nedf. 1995), forøget med bibliografi over de omtalte danske orientalisters publikationer.

Publikationslisten omfatter publiceret produktion  pr. september 2005, ordnet kronologisk

fra og med 1995 (uddrag af fuld publikationsliste 1977 ff.).

 

1995 Præsentation af Det kgl. Biblioteks samlinger vedrørende det moderne Mellemøsten : systematisk oversigt med udgangspunkt i REX-søgninger via ?ussys.  - På: Symposium arrangeret af Center for Mellemøst-studier [ved Odense Universitet] og Danmarks Biblioteksskole 17.1.1995. - I: Informationssøgning om det moderne Mellemøsten / Mona Madsen og Charlotte Wien. - København : Danmarks Biblioteksskole, 1995. - Side 9-14.

 

1995 Catalogue of Arabic Manuscripts in the The Royal Library, Copenhagen : Codices Arabici Additamenta & Codices Simonseniani Arabici  /.Ali Abd Alhussein Alhaidary, Stig T. Rasmussen. - Copenhagen : The Royal Library, Munksgaard, 1995. - 55, 409 s. : ill. - Catalogue of Oriental Manuscripts, Xylographs etc. in Danish Collections ; vol. 5.1. - Et arabisk- og engelsksproget håndskriftkatalog, der i dybden beskriver og analyserer 62 arabiske håndskrifter, erhvervet til Det kgl. Bibliotek siden 1857 (det sidst udkomne katalogs udgivelsesår). Disse 62 håndskrifter har hidtil kun været foreløbigt katalogiseret i form af håndskrevne katalogkort i ét eksemplar til benyttelse på Det kgl. Biblioteks læsesal. Katalogen indgår i COMDC-serien; 6 bd.er udkommet 1966-1983 (omhandlende sydasiatiske, sydøstasiatiske og mongolske håndskrifter og bloktryk) og beskriver håndskrifterne såvel kodikologisk som indholdsmæssigt. Som noget nyt gives korte biografier af forfattere, kopister og andre personer af betydning for teksterne, foruden henvisninger til andre kataloger og anden relevant litteratur.

 (Håndskrifter/Kataloger/Arabisk/Universitetsbiblioteket/Det kgl. Bibliotek/David Simonsen/COMDC)

 

1995 1001 Nat & fantasy.  - Anmeldelse af: Det arabiske mareridt / Robert Irwin. - København: Politisk revy, 1994. - I: Diwan 1/1995, side 32-33.

 

1996 Rejsen til Persien.  - I: Sfinx, 19. årg. Nr. 1, 1996. - Side 28-34.

 

1996  Dansk arabistik og islamforskning i det 17.-19. århundrede : hovedtræk bibliografisk belyst.  - I: Fund og Forskning fra Det kongelige Bibliotek 35, 1996. - Side 257-291.

 

1996 De persiske og arabiske rejser - træk af den videnskabelige udforskning af den islamiske verden.  - I: Den Arabiske Rejse : Danske forbindelser med den islamiske verden gennem 1000 år. - Århus : Forhistorisk Museum Moesgård, 1996. - Side 44-65.

 

1996 Arabisk skønlitteratur.  - I: Sultan, Shah og Stormogul : Den islamiske verdens historie og kultur. - København : Nationalmuseet, 1996. - Side 129-136. On-line version på adressen: http://www.kb.dk/da/nb/samling/os/naeroest/arablitthist.html

 

1996 The  form and content of the calligraphic inscriptions.  - I: Al-Madrasah al-Gawhariyyah :

A restoration project  / ed. by Curt von Jessen. - Copenhagen : The Royal

Danish Academy of Fine Arts, 1996. - Side 99-117.

(arbejdet udført 1981/1982 - Arkitektskolen har ikke kunnet udgive tidligere)

 

1997 Les études orientales sémitiques au Danemark.  - I: Scribes et manuscrits du Moyen-Orient / sous la direction de François Déroche et Francis Richard. - Paris, 1997. - Pp. 378-392.

 

1997 Tagets fabelfugl. Rejseindtryk fra Bhutan og et stop-over i Indien. - I: Magasin fra Det kgl. Bibliotek, 12. årg. nr. 1, juni 1997; side 38-47.

 

1998 Otto Thotts orientalske håndskrifter identificeret på grundlag af Det kgl. Biblioteks Arkiv E 63. - Fund og Forskning 37, 1998, side 299-324.

 

1999 At styrke nationalbiblioteket og skærpe kvalifikationerne : et twinning project mellem Det Kongelige Bibliotek og National Library of Bhutan. – Fokusartikel i Det Kongelige Biblioteks Årsberetning 1998, side 43-45.

 

1999 Iran : En rejse til dels i selskab med Adam Olearius og Carsten Niebuhr, maj 1998. - I: Magasin fra Det kgl. Bibliotek, 14. årg. nr. 1, juni 1999; side 11-29.

 

2001 Catalogue of Oriental Manuscripts, Xylographs etc in Danish Collections. - Fokusartikel i Det Kongelige Biblioteks Årsberetning 2000.

 

2002 Niebuhriana in Kopenhagen. – I: Carsten Niebuhr (1733-1815) und seine Zeit / hg. Josef Wiesehöfer, Stephan Conermann, Stuttgart : Steiner 2002, Oriens et Occidens 5; side 43-46.

 

2004 Sene opdagelser, små sejre/ Duna Ghali, Kbh. : Samleren 2004, 80 s. arabisk, 66 s. dansk. – (Del)oversættelse til dansk og samlet sproglig revision, i samarbejde med forfatterinden.

 

2005  Hâns Kristiyân Andirsin Qisas wa-hikâyât khurâfiyyah / [23 eventyr] oversat til arabisk af Dunâ Ghâlî [i samarbejde med Stig T. Rasmussen]; indledning af STR. Cairo : al-Qâhirah, 2005. 245 s.

 

2005 Min Sundheds Forliis : Frederik Christian von Havens Rejsejournal fra Den Arabiske Rejse 1760-1763  / udgivet af Anne Haslund Hansen og Stig T. Rasmussen. Kbh. : Vandkunsten, 2005. 405 s. : ill.

 

2005 Orientalistik i det 18. århundrede / af Stig T.Rasmussen; i: Carsten Niebuhr Biblioteket 9:2005, side 21-24.

 

2006 Hâns Kristiyân Andirsin  Qisas wa-hikâyât khurâfiyyah / tardjamah Dunâ Ghâlî – Stî Ghasmûsin. Damascus 2006. 583 s. : ill. - Oversættelse af H.C. Andersens eventyr og fortællinger til arabisk ved Duna Ghali i samarbejde med Stig T. Rasmussen. Indeholder 75 eventyr + fyldig indledning + analyser.

 

2007 En have med duft af mand : Digte / Duna Ghali. Kbh. : Samleren, 2007. 70 s. – På dansk med hjælp af Stig T. Rasmussen.

 

2007 Frederik Rostgaards Museum Orientale, i: Umisteligt. Festskrift til Erland Kolding Nielsen. Det Kongelige Bibliotek, 2007; side 183-192.

 

2007 Ordets billeder: arabisk kalligrafi. Det Kongelige Bibliotek, 2007. 86 s. : ill. Dansk og engelsk tekst.

 

2008 Koranen. oversat af Ellen Wulff. Forlaget Vandkunsten 2006. Anmeldelse i: Fund og Forskning 47, 2008, side 317-322.

 

 

2010 Carsten Niebuhrs stambog [i samarbejde med Dieter Lohmeier], i: Fund og Forskning 49, 2010, side 103-132.

 

2011Fotografier af Susanna Majuri, i: Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, 24 årg., nr 1, marts 2011, side 45-52.

 

2011 Verdens skrifter / red. Stig T. Rasmussen. Kbh. : Forlaget Vandkunsten. 391 s. : ill. – En kultur- og sproghistorisk guide til et udvalg af verdenshistoriens mange skriftsystemer, skrevet af danske specialister og udenlandske forskere med tilknytning til danske universiteter.

 

 

Redaktion af serien Catalogue of Oriental Manuscripts in Danish Collections (COMDC) siden 1992

 

Vol. 5.1: Catalogue of Arabic Manuscripts : Codices Arabici Additamenta & Codices Si­mon­seniani Arabici / Ali Abdalhussein Alhaidary and Stig T. Rasmussen.1995.

Vol. 5.2: Catalogue of Arabic Manuscripts : Codices Arabici Arthur Christenseniani / Irmeli Perho. 2003.

Vol. 5.3, Book 1-3: Catalogue of Arabic Manuscripts : Codices Arabici  & Codices Arabici Additamenta / Irmeli Perho. 2007.

Vol. 6.1-2: Catalogue of Tibetan Manuscripts and Xylographs / Hartmut Buescher and Ta­rab Tulku.2000.

Vol. 7.1: Catalogue of Sanskrit Manuscripts :  Early Acquisitions and the Nepal Collection / Hartmut Buescher. xxii, 263 p. : ill.2011.

[om plan for fortsættelse, se nedf under 2011 ff]

 

 

Under udgivelse:

 2002 Orientalske bogsamlinger i Danmark. – Til særnummer af tidsskriftet ”Semiramis”, Københavns Universitet. Udgivelse usikker.

2008 On the acquisition of the Copenhagen Avesta Manuscripts, 18 p. (A4). En fremstilling af  Rasmus Rasks og N.L. Westergaards indkøb af oldiranske håndskrifter i Iran og Indien. - Dansk version: Om erhvervelsen af de oldiranske avesta-håndskrifter, uddrag af Rasmus Rasks breve og rejsedagbog, samt af N.L. Westergaards optegnelsesbog, lægges på Kgl.Bibl.s website.

 2011 Amharisk. Grammatisk indledning [16 A4-sider] til Amharisk-dansk, dansk-amharisk ordbog / Taddese Asmellash; under medvirken af Kirsten Stoffregen Pedersen og Stig T. Rasmussen.

Igangværende:

 2011-2012. Det Kongelige Biblioteks Orientalske Samling, en historisk oversigt med guide. Til udgivelse i Danish Humanist Texts and Studies. Manus fuldført december 2012.

 2011 ff. Catalogue of Oriental Manuscripts, Xylographs etc in Danish Collections. Redigering mv af: Vol 8.1 Persiske mss; vol 9 Kinesiske håndskrifter og sjældne tryk; vol. 10 Koreanske og japanske håndskrifter og sjældne tryk; vol 11 Supplementsbind (mss på forskellige sprog: arabisk, syrisk, koptisk, etiopisk, tibetansk, mongolsk, singhalesisk; samt trykkeredskaber og bogkunst).

-  o 0 o -

 

 

 

1.5.2013 / STR

External positions

Det Kongelige Bibliotek

31 Jan 201331 Dec 2016