Marianne Holm Pedersen

Marianne Holm Pedersen

Ph.d. i antropologi

20022023

Research activity per year

Personal profile

Curriculum

Jeg har en ph.d. i antropologi fra Københavns Universitet.

I min aktuelle forskning følger jeg modtagelsen af flygtninge i Danmark med udgangspunkt i, hvordan det frivillige initiativ Venligboerne i perioden 2015-2020 blev praktiseret og givet mening i lokale og nationale sammenhænge. Projektet undersøger især, hvordan Venligboerne igennem årene både har bygget på og fornyet den stærke tradition for foreningsliv og frivillighed, der eksisterer i Danmark, herunder hvilke kulturelle normer og
værdier for frivillighed, der bringes med ind i Venligboernes aktiviteter. Baseret på et langvarigt feltarbejde ser jeg også på, hvordan de forskellige grupper over en årrække udvikler sig, nedskaleres og genopstår i takt med politiske og sociale forandringer.

Tidligere har jeg primært arbejdet med temaer som migration, indvandring og mobilitet, kulturel mangfoldighed, generation, familie og forældreskab, islam og religiøsitet, samt traditioner og ritualer. Min forskning har især fokuseret på, hvordan familierelationer, social praksis og religiøsitet blandt flygtninge og
indvandrere påvirkes af den danske samfundskontekst i by og provins, ligesom jeg har set på sammenhængen mellem hverdagsliv, tradition og tilhørsforhold til det danske samfund blandt
indvandrerfamilier i København.

Mail: mape [at kb.dk]

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or