Margit Bech Vilstrup

Margit Bech Vilstrup

Ph.d., Curator

 • Rømersgade 22

  1362 København

  Denmark

20102021

Research activity per year

Personal profile

Curriculum

CV Margit Bech Vilstrup (f. 1979)

E-mail: [email protected]

 

Uddannelse

2013-2017 Ph.d., Institut for historie, Syddansk Universitet, med afhandlingen Kampen om arbejderne – arbejderbegrebets politiske historie 1750-2017

2003-2010 Mag. Art. i historie, Saxo Instituttet, Københavns Universitet med magisterafhandlingen Mellem afskrækkelse og symbolforsvar. Den politiske og militære baggrund for opførelsen af Stevnsfort og
Langelandsfort 1945-1954. Et casestudie i dansk forsvars- og alliancepolitik

2000-2003 BA i Historie og Almen etnologi, Københavns Universitet

 

Ansættelser

2022-: Museumsinspektør, Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

2017-2021: Samlingschef, Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

2010-2017: Museumsinspektør, Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

2008-2010: Forskningsassistent ved Koldkrigsmuseum Stevnsfort

2002-2007: Studentermedhjælper ved udredningerne Danmark under den kolde krig. Den sikkerhedspolitiske situation 1945-1991 samt Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-1954, ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)

 

Øvrige videnskabelige kvalifikationer

2016- Medlem af Det videnskabelige råd for Temp – tidsskrift for historie

2014- Medlem af Selskabet for Samtidshistorisk Forskning

2013- Tilknyttet forsker ved Center for Maritim- og Erhvervshistorie, Syddansk Universitet

2011-2017 Bestyrelsesmedlem i Selskabet for Arbejderhistorie (SFAH)

 

Orlovsperioder

2019 Barselsorlov, 11 måneder

2014-2015 Barselsorlov, 12 måneder

2007-2008 Barselsorlov, 4 måneder

 

Publikationsliste (udvalgte)

”The Worker - Mobilized by the New Left and the Ultra-Liberal Right to Challenge the Social Democratic Welfare State”, s. 67-88, I: Jesper Vestermark Køber, Niklas Olsen, Heidi Vad Jønsson (red.): Citizen Categories in the Danish Welfare State. From the Founding Epoch to the Neoliberal Era, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2021

 

Kampen om arbejderne – arbejderbegrebets politiske historie 1750-2019, København: SFAH, 2019

”Kampen om arbejderne – et essay om et politisk nøglebegrebs moderne historie”, Arbejderhistorie, 1, 2018, 109-124.

”Kampen om arbejderne – arbejderbegrebets politiske historie 1750-2015”, Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 76, 2017, s. 113-133.

”Vejen til Danmarks sidste kystforter: Stevnsfort og Langelandsfort 1945-1954”, i Fra Krig og Fred - Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift, 2014/1, s. 181-235

Redaktør af og medforfatter på Et råb fra muren - 100 års politiske plakater, Arbejdermuseet, 2012

"Et råb fra fortiden – 100 års politiske plakater", i Arbejderhistorie 2012/2, s.74-90

Leksikonopslag om "Kystbefæstningsanlæg" samt "Koldkrigsmuseer" i Den kolde krig og Danmark – Gads Leksikon, red. John T. Lauridsen, Rasmus Mariager, Poul Villaume mfl., Gads Forlag, 2011

""Now I sleep good at night" - Østarbejdere i dansk landbrug", Årbog 2010, Arbejdermuseet & ABA, 2011, s. 84-94

 

Keywords:

# conceptualizing labour

# mobilizing the workers

# labour history

# language and politics

# Reinhart Koselleck

# labour movement history

 

Udstillinger:

Ansvarlig inspektør for udstillinger som:

Revolution i Norden – Den finske borgerkrig 1918

A Taste of Europe – Østarbejdere i dansk landbrug

Et råb fra muren – 100 års politiske plakater

Ferie, ferie, ferie – slap nu af, du har fri

Education/Academic qualification

History, Ph.d., The Struggle for the Workers – political conceptualizations of “the worker” 1750-2017, Syddansk Universitet. Institut for Historie

1 Sept 201310 Nov 2017

Award Date: 10 Nov 2017

Keywords

 • Arbejderklassen (Historie 30.1626; Sociologi 30.1626)
 • Arbejderpartier 32.16 (Enkelte lande 32.2)
 • Arbejderbevægelsen (Socialisme 32.16; Fagforeninger 33.12; Enkelte lande 32.2)
 • Socialisme 32.16
 • Begreber (Videnskabsteori 19.01; Sprogforskning 89.014; Erkendelsesteori 12)
 • Ferie 33.11 (Arbejdsret 34.52; Tjenestemænd 35.9; Turisme 40.8)
 • Ferieboliger (Boligpolitik 33.95; Fysisk planlægning 71.966; Turisme 40.8)