Leszek Gardela

Leszek Gardela

PhD

 • Denmark

20052023

Research activity per year

Network

Kamil Kajkowski

 • Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

External person

Łukasz Ciesielski

 • Institute of Prehistory, Adam Mickiewicz University

External person

Matthias Toplak

 • Universität Tübingen

External person

Zdzisława Ratajczyk

 • Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

External person

Paweł Szczepanik

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Nicolaus Copernicus University (NCU)

External person

Agnieszka Půlpanová-Reszczyńska

 • Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski

External person

Michalak Arkadiusz

 • Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy

External person

Łukasz Mikołajczyk

 • Uniwersytet Jagielloński

External person

Magdalena Domicela Matczak

 • Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

External person

Julie B. Westlye

 • Universitetet i Bergen

External person

Dariusz Błaszczyk

 • Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

External person

Paweł Duma

 • Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski

External person

Agnieszka Łukaszyk

 • Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

External person

Bengt Söderberg

 • The Archaeologists, National Historical Museums, Sweden

External person

Klaudia Karpińska

 • Kulturhistorisk Museum, Oslo

External person

Sławomir Wadyl

 • Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

External person

Izabella Wenska

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

External person

Kerstin Odebäck

 • Department of Archaeology, Stockholm University

External person