1994 …2023

Research activity per year

Personal profile

Curriculum

Jeg har en ph.d. i økonomi fra University of Warwick, Uk.

 

I mikroøkonomi studerer man hvordan forbrugere og virksomheder vælger hvordan de skal bruge deres ressourcer, herunder hvordan markedsstrukturen spiller en rolle. Min forskningsinteresse falder hovedsageligt inden for forskellige temaer indenfor dette område.

Aktuelt interesserer jeg mig for to emner. Det ene emne er, hvordan kognitiv dissonans og forbrugerens respons herpå påvirker markeder, hvor moral spiller en rolle for forbrugsbeslutningen. Et eksempel er, at mange har holdninger til dyrevelfærd og de holdninger spiller en rolle for forbrugsbeslutninger. Det andet emne, er kollektiv erindring. Kollektiv erindring ses som værende betydningsfuld i forhold til politiske og sociale konsekvenser, og moderne teknologi påvirker mulighederne for at fremstille erindringer, for at gemme disse erindringer, og for at tilgængeliggøre dem. Det påvirker institutioner med bevaringsforpligtigelser, som for eksempel biblioteker, og man det rejser spørgsmål om omfanget af indsatsen for at gemme erindringer.

Tidligere har jeg især interesseret mig virksomhedsadfærd. Jeg har blandt arbejdet med virksomhedernes respons på usikkerhed, når usikkerheden har rod i politisk beslutningstagen. Et eksempel er miljøindgreb som enten bliver gennemført eller bliver opgivet. Men resultaterne dækker andre former for restriktioner der, hvis de gennemføres, entydigt påvirker indtjeningen negativt. Et andet forskningsfelt inden for virksomhedsadfærd belyser konsekvenserne af at virksomhederne har særlige omkostninger ved øge produktionen (i forhold til et planlagt niveau). Det påvirker deres fleksibilitet og derfor påvirker det, hvordan virksomhederne tilpasser sig til for eksempel forbrugsskatter og lønkontrakter.

External positions

Censor, University of Copenhagen

1 Jun 2008 → …

Censor, University of Southern Denmark

1 Jan 2007 → …

Censor, Aarhus Universitet

1 Jan 2005 → …

Aarhus Universitet

1 Oct 20001 Jul 2004